ouderraad

Op verschillende manieren worden ouders bij de school betrokken. In de klankbordgroep en de ouderraad denken ouders mee over allerlei schoolzaken. Samen staan wij voor een zo goed mogelijke uitvoering van het onderwijsprogramma. Als ouders zich betrokken voelen bij de school en het onderwijs, heeft dit een positieve uitstraling naar de kinderen.

Wat is de ouderraad?
De ouderraad is een vertegenwoordiging van de ouders van de school. In de ouderraad zit bij voorkeur een ouder van elke groep van de school, om een goede samenwerking en afstemming met de schoolleiding en de leerkrachten mogelijk te maken. De school wordt vertegenwoordigd door de directeur en enkele leerkrachten. Uit de leden van de ouderraad wordt een voorzitter, een penningmeester en een secretaris gekozen. Jaarlijks zullen er twee personen (minimaal 1 lid van de ouderraad), die geen lid zijn van het dagelijks bestuur, de kascontrole uitvoeren.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad bestaat uit ouders die:

  • De school helpen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de kinderen, zoals Sinterklaas, Kerst, Vastenavend, juffen- en menerendag.
  • Meebeslissen over de manier waarop de ouderbijdrage wordt gebruikt.
  • Onderwerpen bespreken met de schoolleiding namens de ouders van alle kinderen.
  • De schoolleiding adviseren over bepaalde zaken die spelen met betrekking tot de school.

Vanuit de ouderbijdrage wordt elke leerling voorzien van een luizenzak. De leden van de ouderraad zorgen er voor dat deze periodiek worden gewassen. De ouderraad vergadert 6 keer per jaar. Bovenstaande punten worden dan besproken met de schoolleiding en een leerkracht.
Organisatie De ouderraad is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit:
Voorzitter: Najat Kaddouri
Secretaris: Marjolein Verhulst
Penningmeester: Mevr. Jessie Claerhoudt

Vragen of opmerkingen voor of over de ouderraad kunnen gemeld worden bij één van de leden van de ouderraad of via e-mail: orbshetpalet@gmail.com .

Download hier het jaarverslag 2018-2019 van de ouderraad

HET PALET DE PERFECTE MATCH VOOR JE KIND? WE KOMEN GRAAG MET JE IN CONTACT!

Frans Halsstraat 25
4625 BR Bergen op Zoom

tel: 0164 258 259
email: hetpalet@lpsnet.nl

Onze school valt onder de Lowys Porquin Stichting die meer dan 30 scholen en kinderopvanglocaties in de regio verenigt.