ons team

ELISE GEERDINK

Elise is directeur van basisschool Het Palet. Nadat zij elke ochtend om 8.20 uur alle kinderen en ouders welkom heet, start zij met speciale leesbegeleiding. Sinds 1980 is zij met veel plezier werkzaam in het basisonderwijs. Op Het Palet (voorheen De Verrekijker) is Elise gestart in Augustus 2007. De taken die Elise vervult zijn o.a.: gesprekken met kinderen, ouders, collega’s, bestuur, externe instanties, brede school, etc. Het maken en het uitvoeren van planningen, begrotingen, groepsbezoeken. Een leuke en afwisselende baan! Om goed onderwijs te kunnen blijven leveren gaat ze zelf nog steeds naar de schoolbanken. Ze is erg trots op de intensieve samenwerking met LPS-KOM en LPS Kindcentra.

Bianca vriens

Sinds 2004 staat Bianca al op onze school, waarbij ze voornamelijk in de onderbouw heeft gewerkt. Dit schooljaar werkt ze samen met Jasmin Coppieters in unit 1. In 2015 heeft ze de opleiding MLI (Master Leren Innoveren) behaald. Met het oog op het onderwijsconcept TOM zijn we bevoorrecht dat we haar kennis en expertise in kunnen zetten. Als Elise afwezig is, is ze plaatsvervangend directeur. Daarnaast is ze vertrouwenspersoon, samen met Ferry de Bont. Sinds 2018 verzorgt zij samen met juf Agnes het Peuterpalet.

Jasmin coppieters

Jasmin is sinds januari 2020 werkzaam op BS Het Palet als leerkracht van unit 1 en unit 3. In schooljaar 2016-2017 heeft ze met veel plezier gewerkt in Unit 2. Na drie jaar gewerkt te hebben op De Open Hof in Hoogerheide is ze weer terug! Nu in unit 1 en unit 3. Voordat  Jasmin in het onderwijs ging, was ze werkzaam als pedagoge en ambulant begeleidster. Door haar pedagogische achtergrond  is ze erg geïnteresseerd in de ontwikkeling van het kind, zijn/haar gedrag en de opvoeding. Naast het werken met kinderen, vindt ze het contact met ouders erg belangrijk.

irene van bragt

Irene is leerkracht van unit 2. Al ruim 20 jaar is Irene met veel plezier op onze school, waarvan ze 12 jaar de kleuters onderwezen heeft, één jaar groep 4/5 en vier jaar groep 4. Nu is ze samen met haar collega Bianca van Esch werkzaam in unit 2. Zij is de rekenspecialist van onze school en zal haar kennis verbreden op het gebied van rekenen en het jonge kind.

Esther Franken

Esther is leerkracht van unit 2 en is vanaf 2021 werkzaam op Het Palet. Ze werkt sinds het jaar 2000 in het onderwijs en is gestart op het Voortgezet Onderwijs als lerares biologie, natuur- en scheikunde. In 2006 heeft ze de overstap gemaakt naar het basisonderwijs en sinds die tijd les gegeven aan de groepen 3 t/m 8. Ze heeft zich met name gericht op gedifferentieerd lesgeven, effectieve instructietechnieken en het coöperatief leren.  

ferry de bont

Ferry is leekracht van unit 4 en is sinds 2013 werkzaam op Het Palet. Sinds 2015 heeft hij de taken van Intern Begeleider (IB-er) op zich genomen. Recent heeft hij de opleiding intern begeleider afgerond. Ferry is naast zijn taak als groepsleerkracht en intern begeleider de vertrouwenspersoon van onze school. Tevens is hij voorzitter van de MR en maakt deel uit van het BHV team van de Brede School.

linda baaij

Linda is leerkracht van unit 4. Ze is vanaf 2011 werkzaam op Het Palet en heeft de laatste jaren met veel enthousiasme in de bovenbouw gewerkt. Naast haar werkzaamheden als leerkracht zit ze in de stuurgroep, is ze lid van de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Tevens is ze ICT-specialist van onze school. Omdat jongeren en social media niet meer van elkaar los te denken zijn, heeft ze zich gespecialiseerd in social media in de school en in de klas. 

Linda bergs

Linda is leerkracht van unit 3 en is sinds 2006 werkzaam op onze school, waarvan de eerste jaren op de locatie in de Galenuslaan. Met veel plezier staat ze sinds die tijd in zowel de onderbouw als de bovenbouw. In 2015 heeft ze de opleiding taalspecialist gevolgd, wat inhoudt dat ze hulp biedt aan kinderen die in het leerproces zijn vastgelopen op het gebied van taal. Om zichzelf te blijven ontwikkelen en professionaliseren heeft ze daarna diverse cursussen over taalontwikkelingsstroornis bij Auris afgerond. Tevens is ze lid van het BHV team van de Brede School.

lisette segers

Sinds 1998 werkt Lisette op onze school en heeft de beginjaren les gegeven in de onderbouw. Sinds 2016 heeft ze unit 3 onder haar hoede. Daarnaast draagt zij, samen met Linda Baaij, zorg voor de ICT op onze school en is ze leescoördinator.

BIANCA van esch-dingenouts

Bianca is sinds schooljaar 2018-2019 leerkracht van unit 3 en het jaar daarop is ze overgestapt naar unit 2. Daarvoor is zij werkzaam geweest in verschillende groepen op SBO De Driemaster. Ze heeft verschillende modules van Master SEN, gericht op gedrag, gevolgd. Tevens maakt ze deel uit van het BHV team van de Brede School en is ze in het bezit van een EHBO diploma.

Marti imandt

Sinds 2009 ondersteunt zij Elise met zeer uiteenlopende administratieve werkzaamheden. Daarnaast werkt zij op enkele andere basisscholen van de LPS, dus heel afwisselend. Zij is aanwezig op dinsdag- en woensdagochtend. Voordat ze op Het Palet werkzaam was heeft zij als secretaresse en financieel administratief medewerker in het bedrijfsleven gewerkt. Het dynamische en sociale aspect, het ‘elke dag anders’ in het onderwijs spreekt haar erg aan.

Marco Hagenaars

Sinds augustus 2020 is Marco op de dinsdagen en vrijdagen werkzaam als conciërge op onze school. Op de overige dagen is hij te vinden op andere basisscholen. Hij voert diverse onderhouds-, reparatie-, en kwaliteitswerkzaamheden uit. Tevens is hij lid van het BHV team. 

Songul altin,
Irmgard Boogaart en
dorien van den boom

Zij zorgen er niet alleen voor dat onze school schoon blijft, maar ook de gemeenschappelijke ruimtes en de lokalen van LPS-KOM, PSZ, CJG, TWB en GGD

HET PALET DE PERFECTE MATCH VOOR JE KIND? WE KOMEN GRAAG MET JE IN CONTACT!

Frans Halsstraat 25
4625 BR Bergen op Zoom

tel: 0164 258 259
email: hetpalet@lpsnet.nl

Onze school valt onder de Lowys Porquin Stichting die meer dan 30 scholen en kinderopvanglocaties in de regio verenigt.