Het BVL is een bewijs dat verkeersveiligheid deel uitmaakt van het schoolbeleid en houdt in dat BS Het Palet actief en structureel aandacht besteedt aan verkeersonderwijs.  De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Vanaf dit schooljaar werkt onze school met de verkeersmethode ‘Let’s Go’, een methode waar we bewust voor gekozen hebben. Het streven is, dat we eind dit schooljaar het BVL vignet behalen! Al vanaf unit 3 gaan de leerlingen met de fiets naar verschillende uitstapjes, zoals Cumenu. We zijn op de goede weg! Meer informatie over het Brabants VerkeersveiligheidsLabel kunt u vinden op www.bvlbrabant.nl