waarom het palet

Onze school valt onder de Lowys Porquin Stichting die meer dan 30 scholen en kinderopvanglocaties in de regio verenigt.
Het belangrijkste doel is het bieden van goed onderwijs waarbij het kind centraal staat.

Waarom kiezen voor onze school?

 • Modern gebouw met alle faciliteiten onder één dak
 • Specialistische kennis
 • Voorbereid op de 21st century skills, digitalisering wordt steeds verder uitgebouwd
 • Actieve ouderbetrokkenheid
 • Ruimte voor talentontwikkeling
 • Teamonderwijs Op Maat, onderwijsvernieuwing waarbij in 4 units gewerkt wordt en er nauw wordt samengewerkt met de peuterspeelzaal en Kinderopvang Op Maat
 • Sterk pedagogisch klimaat
 • Professionalisering van het hele team
 • Doorgaande leerlijn van peuters tot en met groep acht
 • Culturele activiteiten in samenwerking met Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom
 • Leesbevordering met projectcollecties van bibliotheek Het Markiezaat
 • De Brede School als middelpunt, de kracht van Het Palet schuilt in de samenwerking met de partners van de Brede School
 • Toegankelijkheid
 • “Frisse” school met een fris gezond binnenmilieu en een gezonde buitenruimte

Dit geeft in het kort weer wat onze school te bieden heeft. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Elise Geerdink, zij kan u alles vertellen over onze school, de vernieuwingen in het onderwijs en zij zal u een rondleiding geven in ons prachtige gebouw.

HET PALET DE PERFECTE MATCH VOOR JE KIND? WE KOMEN GRAAG MET JE IN CONTACT!

Frans Halsstraat 25
4625 BR Bergen op Zoom

tel: 0164 258 259
email: hetpalet@lpsnet.nl

Onze school valt onder de Lowys Porquin Stichting die meer dan 30 scholen en kinderopvanglocaties in de regio verenigt.