Ons Team

Elise Geerdink,

Elise Geerdink

Elise is directeur van basisschool Het Palet. Nadat zij elke ochtend om 8.20 uur alle kinderen en ouders welkom heet, start zij met speciale leesbegeleiding en twee maal in de week verzorgt zij een leesles in unit 3. Sinds 1980 is zij met veel plezier werkzaam in het basisonderwijs. Op Het Palet (voorheen De Verrekijker) is Elise gestart in augustus 2007. De taken die Elise vervult zijn o.a.: gesprekken met kinderen, ouders, collega’s, bestuur, externe instanties, brede school, etc. Het maken en het uitvoeren van planningen, begrotingen, groepsbezoeken. Een leuke en afwisselende baan! Om goed onderwijs te kunnen blijven leveren is ze zelf weer naar de schoolbanken gegaan, met als gevolg dat ze in 2016 de managementopleiding Magistrum heeft behaald.

Bianca Vriens,

Bianca Vriens

Sinds 2004 staat Bianca al op onze school, waarbij ze voornamelijk in de onderbouw heeft gewerkt. Dit schooljaar werkt ze samen met Ramona Kraaijeveld in unit 1. In 2015 heeft ze de opleiding MLI (Master Leren Innoveren) behaald. Met het oog op het onderwijsconcept TOM zijn we bevoorrecht dat we haar kennis en expertise in kunnen zetten. Als Elise afwezig is, is ze plaatsvervangend directeur. Daarnaast is ze vertrouwenspersoon, samen met Ferry de Bont.

Ramona Kraaijeveld,

Ramona Kraaijeveld

Irene van Bragt,

Irene van Bragt

Irene is leerkracht van unit 2. Al ruim 20 jaar is Irene met veel plezier op onze school, waarvan ze 12 jaar de kleuters onderwezen heeft, één jaar groep 4/5 en vier jaar groep 4. Nu is ze samen met haar collega’s  Lian van der Tol en Linda Bergs werkzaam in unit 2. Dit schooljaar is ze benaderd om rekenspecialist te worden en is ze gestart met een Master opleiding. Ze zal hiermee haar kennis verbreden op het gebied van rekenen en het jonge kind.

Lian van der Tol,

Lian van der Tol

Lian is leerkracht van unit 2 en is vanaf 2002 werkzaam op Het Palet. Ze heeft in die jaren voornamelijk in de onderbouw les gegeven, waarvan de laatste vier jaar in groep 3. Het gedrag en het welbevinden van het kind spreekt haar aan, daarom volgt ze sinds 2013 de cursus gedragsspecialist. Ze wil zich hier de komende jaren nog verder in bekwamen, want ze is ervan overtuigd dat kinderen meer plezier hebben en tot betere prestaties komen als ze goed in hun vel zitten.

Ferry de Bont,

Ferry de Bont

Ferry is leerkracht van unit 4 en is sinds 2013 werkzaam op Het Palet. Sinds 2015 heeft hij heeft de taken van Intern Begeleider (IB-er) op zich genomen. Recent heeft hij de opleiding intern begeleider afgerond.  Ferry is naast zijn taak als groepsleerkracht en intern begeleider de vertrouwenspersoon van onze school, samen met Bianca Vriens.

Linda Baaij,

Linda Baaij

Linda is leerkracht van unit 4. Ze is vanaf 2011 werkzaam op Het Palet en heeft de laatste jaren met veel enthousiasme in de bovenbouw gewerkt. Naast haar werkzaamheden als leerkracht zit ze in de stuurgroep en sinds dit schooljaar ook in de ouderraad. Linda is, samen met Lisette Segers, ICT-er van onze school. Omdat jongeren en social media niet meer van elkaar los te denken zijn gaat ze zich dit schooljaar specialiseren in social media in de school en in de klas.

Linda Bergs,

Linda Bergs

Linda is leerkracht van unit 2 en is sinds 2006 werkzaam op onze school, waarvan de eerste jaren op de locatie in de Galenuslaan. Met veel plezier staat ze sinds die tijd in de zowel de onderbouw als de bovenbouw. In 2015 heeft ze de opleiding taalspecialist gevolgd, wat inhoudt dat ze hulp biedt aan kinderen die in het leerproces zijn vastgelopen op het gebied van taal. Om zichzelf te blijven ontwikkelen en professionaliseren volgt ze een cursus bij Auris over kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Lisette Segers,

Lisette Segers

Sinds 1998 werkt Lisette op onze school en heeft de meeste jaren les gegeven in de onderbouw. Vanaf dit schooljaar heeft ze geen specifieke groep onder haar hoede, maar geeft ze les in alle units. De ene keer gaat ze met unit 1 computeren, dan helpt ze unit 2 met hoekenwerk en de andere keer geeft ze extra ondersteuning in unit 3 en 4, wat erg afwisselend is. Daarnaast draagt zij, samen met Linda Baaij, zorg voor de ICT op onze school en zorgt ze voor de planning van de culturele activiteiten van ‘Cumenu’.

Bianca van Esch-Dingenouts,

Bianca van Esch-Dingenouts

Diewertje van Driel,

Diewertje van Driel

Marti Imandt,

Marti Imandt

Als freelancer ondersteunt zij, sinds 2009, Elise met zeer uiteenlopende administratieve werkzaamheden. Daarnaast werkt zij structureel en incidenteel op enkele andere basisscholen die onder de LPS vallen, dus heel afwisselend. Voordat ze op Het Palet was heeft zij als secretaresse en financieel administratief medewerker in het bedrijfsleven gewerkt. Het dynamische en sociale aspect, het ‘elke dag anders’ in het onderwijs spreekt haar erg aan.

Mark van Loon,

Mark van Loon

Sinds oktober 2018 is Mark op de dinsdagen en donderdagen werkzaam als conciërge op onze school. Op de overige dagen is hij te vinden op BS Lodijke. Hij voert diverse onderhouds-, reparatie- en huishoudelijke werkzaamheden uit. Een grote hobby van Mark is o.a. fotografie.

Songul Altin, Els Djojokasiran, Dorien van den Boom,,

Songul Altin, Els Djojokasiran, Dorien van den Boom,

Sinds we onze betrekking hebben genomen in het nieuwe gebouw zorgen Songul, Els en Dorien niet alleen dat onze school schoon blijft, maar ook de gemeenschappelijke ruimtes, de lokalen van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de GGD en het CJG.