ons team

ELISE GEERDINK

Elise is directeur van basisschool Het Palet. Nadat zij elke ochtend om 8.20 uur alle kinderen en ouders welkom heet, start zij met speciale leesbegeleiding. Sinds 1980 is zij met veel plezier werkzaam in het basisonderwijs. Op Het Palet (voorheen De Verrekijker) is Elise gestart in Augustus 2007. De taken die Elise vervult zijn o.a.: gesprekken met kinderen, ouders, collega’s, bestuur, externe instanties, brede school, etc. Het maken en het uitvoeren van planningen, begrotingen, groepsbezoeken. Een leuke en afwisselende baan! Om goed onderwijs te kunnen blijven leveren gaat ze zelf nog steeds naar de schoolbanken. Ze is erg trots op de intensieve samenwerking met LPS-KOM, wat in de toekomst zal uitmonden tot een Integraal Kind Centrum (IKC).

Bianca vriens

Sinds 2004 staat Bianca al op onze school, waarbij ze voornamelijk in de onderbouw heeft gewerkt. Dit schooljaar werkt ze samen met Ramona Kraaijeveld in unit 1. In 2015 heeft ze de opleiding MLI (Master Leren Innoveren) behaald. Met het oog op het onderwijsconcept TOM zijn we bevoorrecht dat we haar kennis en expertise in kunnen zetten. Als Elise afwezig is, is ze plaatsvervangend directeur. Daarnaast is ze vertrouwenspersoon, samen met Ferry de Bont. Sinds 2018 verzorgt zij samen met juf Agnes het Peuterpalet.

ramona kraaijeveveld

Ramone staat op de donderdagen in unit 1. Op de dinsdagen staat ze in unit 3 en 4 en geeft ze RT.

irene van bragt

Irene is leerkracht van unit 2. Al ruim 20 jaar is Irene met veel plezier op onze school, waarvan ze 12 jaar de kleuters onderwezen heeft, één jaar groep 4/5 en vier jaar groep 4. Nu is ze samen met haar collega’s Lian van der Tol en Linda Bergs werkzaam in unit 2. Dit schooljaar is ze benaderd om rekenspecialist te worden en is ze gestart met een Master opleiding. Ze zal hiermee haar kennis verbreden op het gebied van rekenen en het jonge kind.

Lian van der tol

Lian is leerkracht van unit 2 en is vanaf 2002 werkzaam op Het Palet. Ze heeft in die jaren voornamelijk in de onderbouw les gegeven, waarvan de laatste jaren in groep 3. Het gedrag en het welbevinden van het kind spreekt haar aan, daarom volgt ze sinds 2013 de cursus gedragsspecialist. Ze wil zich hier de komende jaren nog verder in bekwame, want ze is ervan overtuigd dat kinderen meer plezier hebben en tot betere prestaties komen als ze goed in hun vel zitten.

ferry de bont

Ferry is leekracht van unit 4 en is sinds 2013 werkzaam op Het Palet. Sinds 2015 heeft hij de taken van Intern Begeleider (IB-er) op zich genomen. Recent heeft hij de opleiding intern begeleider afgerond. Ferry is naast zijn taak als groepsleerkracht en intern begeleider de vertrouwenspersoon van onze school. Tevens is hij voorzitter van de MR en maakt deel uit van het BHV team van de Brede School.

linda baaij

Linda is leerkracht van unit 4. Ze is vanaf 2011 werkzaam op Het Palet en heeft de laatste jaren met veel enthousiasme in de bovenbouw gewerkt. Naast haar werkzaamheden als leerkracht zit ze in de stuurgroep, is ze lid van de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Tevens is ze ICT-specialist van onze school. Omdat jongeren en social media niet meer van elkaar los te denken zijn, heeft ze zich gespecialiseerd in social media in de school en in de klas. 

Linda bergs

Linda is leerkracht van unit 2 en is sinds 2006 werkzaam op onze school, waarvan de eerste jaren op de locatie in de Galenuslaan. Met veel plezier staat ze sinds die tijd in zowel de onderbouw als de bovenbouw. In 2015 heeft ze de opleiding taalspecialist gevolgd, wat inhoudt dat ze hulp biedt aan kinderen die in het leerproces zijn vastgelopen op het gebied van taal. Om zichzelf te blijven ontwikkelen en professionaliseren heeft ze daarna diverse cursussen over taalontwikkelingsstroornis bij Auris afgerond. Tevens is ze lid van het BHV team van de Brede School.

lisette segers

Sinds 1998 werkt Lisette op onze school en heeft de beginjaren les gegeven in de onderbouw. Sinds 2016 heeft ze unit 3 onder haar hoede. Daarnaast draagt zij, samen met Linda Baaij, zorg voor de ICT op onze school en is ze leescoördinator.

BIANCA van esch-dingenouts

Bianca is sinds schooljaar 2018-2019 leerkracht van unit 3. Daarvoor is zij werkzaam geweest in verschillende groepen op SBO De Driemaster. Ze heeft verschillende modules van Master SEN, gericht op gedrag, gevold. Tevens maakt ze deel uit van het BHV team van de Brede School en is ze in het bezit van een EHBO diploma.

Marti imandt

Als freelancer ondersteunt zij, sinds 2009, Elise met zeer uiteenlopende administratieve werkzaamheden. Daarnaast werkt zij structureel en incidenteel op enkele andere basisscholen die onder de LPS vallen, dus heel afwisselend. Voordat ze op Het Palet was heeft zij als secretaresse en financieel administratief medewerker in het bedrijfsleven gewerkt. Het dynamische en sociale aspect, het ‘elke dag anders’ in het onderwijs spreekt haar erg aan.

mark van loon

Sinds Oktober 2018 is Mark op de dinsdagen en donderdagen werkzaam als conciërge op onze school. Op de overige dagen is hij te vinden op BS Lodijke. Hij voert diverse onderhouds-, reparatie-, en kwaliteitswerkzaamheden uit.

Songul altin, els djojokasiran, dorien van den boom

Sinds we onze betrekking hebben genomen in het nieuwe pand zorgen zij er niet alleen voor dat onze school schoon blijft, maar ook de gemeenschappelijke ruimtes en de lokalen van LPS-KOM, PSZ, CJG, TWB en GGD

HET PALET DE PERFECTE MATCH VOOR JE KIND? WE KOMEN GRAAG MET JE IN CONTACT!

Frans Halsstraat 25
4625 BR Bergen op Zoom

tel: 0164 258 259
email: hetpalet@lpsnet.nl

Onze school valt onder de Lowys Porquin Stichting die meer dan 30 scholen en kinderopvanglocaties in de regio verenigt.

Sluit Menu