Onderwijsinformatiegids van LPS

De onderwijsinformatiegids van LPS maakt integraal deel uit van deze schoolgids.
Alle afspraken, regelingen en wijzigingen die in de bovenschoolse schoolgids zijn vermeld, zijn dus ook voor onze school van toepassing.
Download hier de brochure.